Achamillai Achamillai Achamenbathu Illaye Ichahathil Ullorellam Ethirthunindra Pothinum, Achamillai Achamillai Achamenbathu Illaye Thuchamake Enni Nammai Thooruseitha Pothinum, Achamillai Achamillai A
Author : Bharathiar
[ Vote(s) ]

Send Quote To Your Friend

Related Quotes