value Quotes

Achamillai Achamillai Achamenbathu Illaye Ichahathil Ullorellam Ethirthunindra Pothinum, Achamillai Achamillai Achamenbathu Illaye Thuchamake Enni Nammai Thooruseitha Pothinum, Achamillai Achamillai A
Author : Bharathiar
[ Vote(s) ]

Send Quote To Your Friend

value Quotes

Related Quotes

Send this value quotes / sayings to your friends.