வாழ்க்கை பொன்மொழிகள்

வாய்ப்புகள் அமையாது, நாம்தான் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஆசிரியர் : ரஜினிகாந்த்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

வாழ்க்கை பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த வாழ்க்கை தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.