பொறுமை பொன்மொழிகள்

பொறுமை இல்லாதவன் கூட ஒரு குழந்தைக்கு தகப்பனாக முடியும், ஆனால் பொறுப்புள்ளவன் தான் தந்தையாக முடியும்.
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

பொறுமை பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த பொறுமை தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.