புத்தாண்டு பொன்மொழிகள்

வஞ்சமில்லா வருங்காலம் வளம் கொழிக்க... வேலையில்லா திண்டாட்டம் வேரற்று போக..... சோதனைகள் வழி கேட்டு வேறு பாதையில் ஓட..... இன்பம் பொங்க பிறக்கட்டும் புதிய வருடம். புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
ஆசிரியர் : அறியாதவர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

புத்தாண்டு பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த புத்தாண்டு தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.