புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் பொன்மொழிகள்

புதிய துவக்கம் புதிய நம்பிக்கை புதிய எல்லைகள் இப்புத்தாண்டில் சூரிய கதிர் நம் வாழ்வில் பரவி, என்றும் பல நன்மைகளை அளிக்கும். புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!!!
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.