நினைப்பு பொன்மொழிகள்

பிரிவும் கோபமும் ஒருவரை மறப்பதற்கு அல்ல.... அவர்களை அதிகமாக நினைப்பதற்கே.....
ஆசிரியர் : தெரியாதவர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

நினைப்பு பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த நினைப்பு தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.