நம்பிக்கை பொன்மொழிகள்

எல்லோரையும் நம்புவது அபாயகரமானது. ஒருவரையும் நம்பாமல் இருப்பது இன்னும் அபாயகரமானது.
ஆசிரியர் : ஆப்ரகாம் லிங்கன்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

நம்பிக்கை பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த நம்பிக்கை தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.