சூரியன் பொன்மொழிகள்

நல்லது நடந்தேற, சூரியன் அவன் ஒளி கற்றை உம் வாழ்வில் வீச வேண்டும், இனிய பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள்!
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

சூரியன் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த சூரியன் தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.