ஒருவர் பொன்மொழிகள்

நாம் நம்மால் முடியாது என்று நினைக்கும் செயல்களை,யாரோ ஒருவர் எங்கோ ஒர் இடத்தில அதை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடாதே
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

ஒருவர் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த ஒருவர் தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.