இதயம் பொன்மொழிகள்

இலேசான இதயங்களில் தான் கனமான காதல் துவங்குகிறது.
ஆசிரியர் : பா விஜய்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

இதயம் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த இதயம் தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.