சிறந்த தமிழ் பொன்மொழிகள்

இருளை நீக்கி ஒளியை அருள தமிழ் மகளே வருக ! புத்தாண்டில் புத்தொளி தருக !! தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

சிறந்த தமிழ் பொன்மொழிகள்

பெரும்பாலானோர் தேர்ந்தெடுத்த சிறந்த தமிழ் பொன்மொழிகள் (Sirantha Tamil Ponmozhigal) படங்களுடன் வரிசைபடுத்தப்பட்டுள்ளது.