பெர்னாட்ஷா பொன்மொழிகள்

செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான், செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான்.
ஆசிரியர் : பெர்னாட்ஷா
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

பெர்னாட்ஷா பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.