பெஞ்சமின் பிராங்கிளின் பொன்மொழிகள்

துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு. ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே!
ஆசிரியர் : பெஞ்சமின் பிராங்கிளின்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

பெஞ்சமின் பிராங்கிளின் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.