புத்தர் பொன்மொழிகள்

பிரார்த்தனைகளை விடவும் மிகவும் உயர்ந்தது பொறுமைதான்!
ஆசிரியர் : புத்தர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

புத்தர் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.