பிடெல் காஸ்ட்ரோ பொன்மொழிகள்

தடம் பார்த்து நடப்பவன் மனிதன் தடம் பதித்து நடப்பவன் தான் மாமனிதன்.
ஆசிரியர் : பிடெல் காஸ்ட்ரோ
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

பிடெல் காஸ்ட்ரோ பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.