தந்தை பெரியார் பொன்மொழிகள்

யார் கடவுள் ? பக்திக்கு பலி கேட்பவனா ? பசிக்கு உணவு அளிப்பவனா ? சிந்தித்துபார் ...!
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தந்தை பெரியார் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.