அறியாதவர் பொன்மொழிகள்

உன்னை அளவின்றி புகழ்கிறவன், ஏற்கனவே உன்னை ஏமாற்றி விட்டான். அல்லது ஏமாற்ற விரும்பிகிறான்.
ஆசிரியர் : அறியாதவர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

அறியாதவர் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.