அப்துல் கலாம் பொன்மொழிகள்

கனவு காணுங்கள், கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காண்பது அல்ல உன்னைத் தூங்க விடாமல் பண்ணுவது எதுவோ அதுவே கனவு.
ஆசிரியர் : அப்துல் கலாம்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

அப்துல் கலாம் பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.