யார் கடவுள் ? பக்திக்கு பலி கேட்பவனா ? பசிக்கு உணவு அளிப்பவனா ? சிந்தித்துபார் ...!
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்