இலேசான இதயங்களில் தான் கனமான காதல் துவங்குகிறது.
ஆசிரியர் : பா விஜய்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்