பிரார்த்தனைகளை விடவும் மிகவும் உயர்ந்தது பொறுமைதான்!
ஆசிரியர் : புத்தர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்