இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் தாத்தா

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் தாத்தா
ஆசிரியர் :
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்