வீரத்தை பறைசாற்றும் ஜல்லிக்கட்டு நமது உரிமை
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்