தடையை உடைப்போம், ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவோம்.
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்