ஜல்லிக்கட்டு எமது கலாச்சாரம்!!! பறிக்க நினைத்தால் எரித்து விடுவோம் !!!
ஆசிரியர் : அறியாதவர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்