நினைப்பது ஒன்று நடப்பது இன்னொன்று நாம் நடப்பதை எல்லாம் நல்லதாய் எண்ணி கொள்வோம் நாம் நினைப்பதும் ஒரு நாள் நிச்சயம் நடக்கும் தன்னம்பிக்கை மட்டும் தளர விடாதே.
ஆசிரியர் : கவிமணியன்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்