பொறுமை இல்லாதவன் கூட ஒரு குழந்தைக்கு தகப்பனாக முடியும், ஆனால் பொறுப்புள்ளவன் தான் தந்தையாக முடியும்.
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்