அன்பால் இணைந்த உறவு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது.
ஆசிரியர் : வைஷ்ணவ தேவி
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்