இருளை நீக்கி ஒளியை அருள தமிழ் மகளே வருக ! புத்தாண்டில் புத்தொளி தருக !! தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்