கண்ணா பண்ணிங்க தான் கூட்டமா வரும், சிங்கம் சிங்கிலா தான் வரும்.
ஆசிரியர் : ரஜினிகாந்த்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்