Antonia Blackmon Quotes

Housework Is Endless. Life Isn't.
Author : Antonia Blackmon
[ Vote(s) ]

Send Quote To Your Friend

Antonia Blackmon Quotes

Related Quotes

Send this quotes / sayings to your friends.